DisclaimerAlgemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede alle informatie die op de site staat, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Alle gegevens op deze site mogen enkel gezien worden als louter informatief en vervangen op geen enkele wijze persoonlijk professioneel advies, diagnose, behandeling of oordeel van een therapeut, psycholoog, huisarts of andere zorgverlener.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.Intellectuele eigendom – Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Deze rechten berusten bij therapiepsycholoog.com, waarbij de therapeut op deze website aangesloten is. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van therapiepsycholoog.com is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.Gelinkte websites

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.Geen aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen we geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig, juist of actueel is.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur, ongeacht of de gebruiker zich bewust was of is van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 10-04-2018.


Relatietherapie bij Ineke
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
relatietherapie-eindhoven
Relatietherapie bij Marjo
Picardiehof 14
5627 HK Eindhoven
relatietherapie-eindhoven
Relatietherapie bij Maria
Rielseweg 14
5643 PE Eindhoven
relatietherapie-eindhoven
Relatietherapie bij Bärbel
Rooswijck 2
5655 JN Eindhoven
relatietherapie-eindhoven
Relatietherapie bij Anne-Marie
Julianastraat 34
5554 JC Valkenswaard
relatietherapie-valkenswaard
Relatietherapie bij Karin
Stokkelen 13
5521 NB Eersel
relatietherapie-eersel
Relatietherapie bij Bernadette
Lagedijk 10a
5705BZ Helmond
relatietherapie-helmond
Relatietherapie bij Patricia
Arcenlaan 3
5709 RA Helmond
psycholoog-helmond
Relatietherapie bij Helmi
Balisboom 24
5715 BZ Lierop
relatietherapie-helmond
Relatietherapie bij May
Kluisstraat 46
5724 AE Ommel
relatietherapie-someren
Top